Podstatou podnikání skupiny FS Group je podpora sociálních, vzdělávacích a dobročinných projektů Jednoty bratrské.

Toto poslání jsme převzali od našich předchůdců, se kterými nás spojuje staletí dlouhý příběh víry, poctivé práce a pomoci druhým.
Tento příběh začal založením Jednoty bratrské v roce 1457.

Učit se od minulých, pomáhat současným a myslet na budoucí

Brzy po svém vzniku se Jednota bratrská stala církví, která se zajímá o své okolí, je blízko lidem v jejich každodenním životě, pomáhá potřebným. V místech svého působení zřizovala školy, špitály, sirotčince a další dobročinné ústavy, jejichž provoz hradila převážně z vlastních prostředků. Ty v nemalé míře přinášelo právě podnikání, které bylo za tímto účelem zakládáno. Z malých podniků leckdy vyrostly i velké společnosti, některé z nich fungují a podporují práci Jednoty bratrské dodnes.

Poctivá práce, pomoc druhým, podpora vzdělání a sociální cítění se staly přirozenou součástí života této církve. Na tento odkaz navazuje i skupina společností FS Group, která ze svých zisků pomáhá hradit sociální, vzdělávací a dobročinné projekty Jednoty bratrské. Cílem je dlouhodobá stabilita a prosperita, která i dalším generacím přinese možnost pokračovat v započatém díle a dále ho rozvíjet.

Podporujeme:

Podnikáme poctivě

Stejně jako naši předchůdci se řídíme pravidly, o kterých věříme, že k poctivé práci patří. Základem našeho podnikání je transparentnost, důvěryhodnost a úcta k druhým. Budujeme obchodní vztahy na bázi osobního přístupu a nabízíme silné, stabilní a profesionální partnerství. Tento způsob spolupráce pro nás má dlouhodobou perspektivu a tvoří pevný základ pro dobré obchodní vztahy.

Časy se změnily a s nimi i obory podnikání. Něco pro nás však zůstává stejné.
Poctivost, kvalitně odvedená práce a hlavně poslání, které dává našemu podnikání smysl.
Tím je smysluplná služba jednotlivcům i společnosti, kterou umožňuje naše podnikání.
Děkujeme, že i vy jste součástí našeho příběhu a podporujete s námi dobré projekty.

Kontakt

FS Group

Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V


info@fsgroup.cz

www.fsgroup.cz